Hem

Katharina Tyrberg psykoterapi


Samtal som utvecklar, läker och befriar



Behöver du någon att samtala med?

Ibland kan man känna sig vilsen i livet. Man kan fråga sig, - vem är jag?  - Hur kommer det sig att jag känner som jag gör? - Hur vill jag leva mitt liv egentligen?

En känsla av ångest och nedstämdhet kan komma över en. Ibland har man svårt att leva livet så som man önskar då ångesten och depressionen tar över.


Läkande berättande

Att gå i Psykodynamisk psykoterapi är att tillsammans med en psykoterapeut undersöka känslor, tankar och titta på olika typer av relationer man har. Genom relation med sin psykoterapeut kan man få hjälp att förstå sin livshistoria.


Jag tar emot vuxna och ungdomar från 16 år. Jag tar även emot par.

Genom samtal kommer du att få större förståelse för dig själv, och därigenom använda dina egna resurser för att komma vidare i livet.


Jag tar enbart emot privatsökande. Min mottagning ligger i centrala Lund.



Vad jag, Katharina Tyrberg, erbjuder


  • Lång- eller korttidspsykoterapi

 

  • Krisbearbetning

 

  •  Utvecklande samtal

 

  •  Stödsamtal

 

  • Komplement till företagets ordinarie rehabiliteringsresurser

Copyright © www.katharinatyrberg.se  2014 All Rights Reserved. No part of this website may be reproduced without Katharina Tyrberg's express consent.